Resurs? Z nami to nie problem! 


Wiedza i wieloletnie doświadczenie przy inspekcji UTB pozwoli nam dokładnie określić stopień zużycia twojego urządzenia!

Urządzenie starsze niż 20-30 lat?
Pomagamy przy przeglądzie specjalnym!


Na ponad 140 tys. dźwigów eksploatowanych w Polsce, około 50 tys. to urządzenia sprzed 1994 roku, dla których projektowana żywotność eksploatacyjna jest lub zaraz będzie przekroczona. 
Dla takich dźwigów wymaganym jest wykonanie przeglądu specjalnego, celem szczegółowego wytypowania elementów i zespołów, dla których niezbędna jest wymiana części lub ich naprawa.